กิจกรรมแผนปฏิบัติการ 60 วัน \"แยกก่อนทิ้ง\"พร้อมกันทั่วประเทศ (kick off ) ตำบลรวมไทยพัฒนา รอบที่2/2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 6 มีนาคม  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาจัดกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 60 วัน \"แยกก่อนทิ้ง\"พร้อมกันทั่วประเทศ (kick off) ตำบลรวมไทยพัฒนา รอบที่2/2562 โดยทำการรณรงค์ให้แยกก่อนทิ้ง รณรงค์เก็บขยะ 2ข้างท้าง จุดเริ่มต้นวัดห้วยน้ำเย็นหมู่ที่ 7 ถึง 4แยกทางไปบ้าน18-19 รวมระยะทาง  5 กิโลเมตร โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ จิตอาสา และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โรก (อถล.)เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 10.50 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 23 ท่าน