ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายชนะ แก้วพวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเป็นประธานเปิดการประชุมการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2561 - 2564 ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ. ศ. 2561 -2564 วาระการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ. ศ. 2562 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 14.13 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 61 ท่าน