โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 8กุมภาพันธ์2562เวลา 09.30น.องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน(International Organization from Migration-IOM)โดยสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก(PR-DCC) กรมควบคุมโรคดำเนินโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียไม่ให้เกิดในท้องที่ใดๆตามวัตถุประสงค์ในแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย 2560 - 256 9ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชนะแก้วพวงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 10.51 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 122 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย