กำหนดแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 11.15 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 40 ท่าน