เผยแพร่คลืปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเชียนของไทย  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 10.02 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 35 ท่าน