กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 14.26 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 44 ท่าน