กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 14.28 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 61 ท่าน