ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตุ้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด จำนวน 21 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2562 ]โครงการอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ตุลาคม 2561- เมษายน 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]โครงการอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ตุลาคม 2561- เมษายน 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]โครงการอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ตุลาคม 2561- เมษายน 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]โครงการอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ตุลาคม 2561- เมษายน 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]โครงการอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ตุลาคม 2561- เมษายน 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15