หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งหลวง      21 พ.ย. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ระมาด   ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561   21 พ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   21 พ.ย. 2561 0
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทัึ่วไป   21 พ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่จัน   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศพด.บ้านเปิ่งเคลิ่ง เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 พ.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สายพร้อมติดดตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   เปิดเผยราคากลาง แบบ บก.01 การคำนวณราคากลาง และแบบแปลน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกทับหน้า (สายโรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ – ซุ้มประตูบ้านหนองตาชื่น) หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาชื่น และโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    20 พ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกทับหน้า (สายโรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ – ซุ้มประตูบ้านหนองตาชื่น) หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาชื่น และโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกทับหน้า หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวใ   20 พ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พ.ย. 2561 3
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงธนาคารน้ำใต้ดิน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์   20 พ.ย. 2561 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1906/td>