แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2561 เวลา 15.52 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 13 ท่าน