แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2561 เวลา 15.30 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 15 ท่าน