ประกาศ กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัด ประจำปีงบประมาณ 2562 และหลักเณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2561 เวลา 14.39 น. โดย คุณ อนงค์ ใจแสน

ผู้เข้าชม 12 ท่าน