ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


โครงการอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ตุลาคม 2561- เมษายน 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]โครงการอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ตุลาคม 2561- เมษายน 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]โครงการอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ตุลาคม 2561- เมษายน 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]โครงการอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ตุลาคม 2561- เมษายน 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]โครงการอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ตุลาคม 2561- เมษายน 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]จ้างจ้างเหมารถตู้ VIP ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน เรียนรู้สู่โลกกว้าง จำนวน 12 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2561 ]โครงการลาดยางสองชั้น (Double Surface Trealment ) [ 29 ต.ค. 2561 ]โครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียน พ.ค. 2562 - ก.ย. 2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]โครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียน ต.ค. 2561 - เม.ย. 2562 [ 29 ต.ค. 2561 ]โครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา อบต.รวมไทยพัฒนา [ 29 ต.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15